Uvjeti

Uvjeti korištenja usluge Neosalon

1. Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta korištenja (dalje: Uvjeti) je usluga Neosalon koju pruža Superius d.o.o., OIB 88456877305, Pula, Ćirilometodske družbe 1 (dalje: Davatelj), a koja korisniku omogućuje izdavanje računa prema odrednicama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i pomoć u poslovanju (dalje: Usluga). Usluga je dostupna na internet stranici www.neosalon.hr, uključujući sve eventualne podstranice unutar domene neosalon.hr (dalje: Stranica Usluge).

2. Uvjeti korištenja Usluge

Korisnik Usluge može biti pravna osoba ili obrtnik koja prihvati Uvjete tijekom postupka kupnje, registracije ili korištenja Usluge, bilo da se radi o inicijalnom prihvaćanju Uvjeta ili prihvaćanju eventualne promjene Uvjeta (dalje: Korisnik).

Korisnik podnosi Zahtjev za kupnju ili registraciju (dalje: Zahtjev) na Stranici Usluge ili na drugačiji način ispunjavanjem traženih podataka i prihvaćanjem Uvjeta čime započinje korištenje Usluge. Ukoliko upisani podaci nisu ispravni ili potpuni, Korisnik neće moći koristiti Uslugu.

Prilikom korištenja usluge Korisnik može koristiti jednu ili više licenci (dalje: Licenca). Broj Licenci koje Korisnik koristi omogućava Korisniku na istovremeno korištenje tolikog broja naplatnih uređaja za izdavanje računa.

Za funkcioniranje Usluge potrebno je odgovarajuće računalo ili mobilni uređaj i pristup internetu što je dužan osigurati Korisnik. Ako Neosalon Korisniku omogući pristup internetu putem podatkobvne kartice ili na drugi način, to se smatra zasebnim dodatkom na Uslugu.

Davatelj ima pravo odbiti zahtjev za Uslugom ako to procijeni opravdanim. Posebice se to odnosi na situacije ukoliko je tijekom ranijeg odnosa Korisnik na bilo koji način zloupotrebljavao Uslugu ili koristio podatke iz sustava Usluge ili pojedinačnih dijelova Usluge suprotno njegovoj namjeni i ugovorenoj funkciji, ako postoji osnovana sumnja da Korisnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Uslugu ili ako omogućava zloupotrebu od strane trećih osoba ili ako je Korisnik već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama, ako postoji sumnja da će usluge biti korištene od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni, te ako se utvrdi platežna nesposobnost Korisnika.

Za potpuno korištenje Usluge potrebno je unijeti sve tražene podatke unutar administracijskog sučelja te aktivirati barem jedan naplatni uređaj.

Korisnik je obvezan samostalno od nadležne institucije zatražiti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka te ga učitati u administracijsko sučelje. U suprotnom računi neće biti u skladu sa zakonskim odredbama nakon datuma stupanja na snagu te obveze.

Korisnik je suglasan da Usluga koristi njegov digitalni certifikat za potrebe fiskalizacije računa izrađenih kroz aplikaciju Usluge.

Ukoliko je dio Usluge dostavljanje zamjenskog uređaja Korisniku u slučaju kvara, Davatelj će nakon što ustanovi da se radi o kvaru zatražiti uslugu dostave od svog specijaliziranog partnera (kurirska služba) te Korisnku uputiti zamjenski uređaj, pri čemu rok dostave ovisi od rokova spomenutog partnera. Korisnik je dužan svoj pokvareni uređaj pripremiti za preuzimanje i dati kurirske služboj službi istovremeno sa zaprimanjem zamjenskog uređaja. Nakon popravka uređaja Davatelj će na isti način poslati popravljeni uređaj te će Korisnik prilikom dobivanja popravljenog uređaja dostaviti kurirskoj službi zamjenski uređaj.

Dodavanjem Licence, prihvaćanjem nadogradnje i otkazaivanjem Licence Korisnik potvrđuje da prihvaća Uvjete.

Usluga se koristi na neodređeno vrijeme, dok Korisnik ili Davatelj ne prekinu međusobni odnos sukladno ovim Uvjetima.

3. Funkcionalnost Usluge

Usluga se sastoji se od administratorskog sučelja gdje Korisnik radi administraciju podataka o poslovanju nužnih za funkcioniranje Usluge, te klijentske aplikacije instalirane na jednom ili više kompatibilnih uređaja koja služi za zakonski ispravno izdavanje računa.

Računi izdani iz klijentske aplikacije spremaju se unutar korisničkog računa te su u svakom trenutku dostupni iz administracijskog sučelja, osim u slučaju nepostojanja internetske veze kad se ta dostupnost ostvaruje nakon što se za to ostvare uvjeti.

Korisnik je za funkcioniranje Usluge dužan pribaviti pristup Internetu, koji nije uključen u cijenu Usluge te ne predstavlja njezin dio.

Davatelj zadržava pravo izmjene i/ili dopune funkcionalnosti Usluge u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

4. Uporaba i zaštita podataka o Korisnicima

U Pravilniku o privatnosti podataka koji je dostupan na web stranicama Usluge opisani su detalji o postupanju s privatnim podacima korisnika.

Korisnik Usluge je vlasnik baze podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika, te ih je Davatelj dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Davatelj ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Prihvaćanjem Uvjeta Korisnik je dao svoju privolu da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne i identifikacijske podatke u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da ih upotrebljava sukladno Uvjetima i u skladu sa Zakonom. Davatelj je ovlašten na zahtjev tijela državne vlasti dostaviti podatke o korisnicima neovisno o ostalim odredbama iz ovih Uvjeta. Korisnik je upoznat i daje svoju suglasnost da Davatelj može prikupljene podatke iznositi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima je instalirana Usluga a u kojima je osigurana adekvatna razina zaštite podataka. Davatelj može Podatke koristiti u postupku davanja podrške Korisniku, te ih može mijenjati na zahtjev Korisnika. Davatelj može Podatke koristiti u vlastite svrhe radi poboljšanja kvalitete proizvoda, promjene Usluge, informiranja Korisnika i drugih razloga. Davatelj može bez ograničenja koristiti agregirane podatke koji uključuju podatke Korisnika s podacima drugih Korisnika na takav način da se u agregiranim podacima ne navodi identitet Korisnika. Čuvanje Podataka uključeno je u Uslugu tijekom njezinog trajanja. Nakon prestanka trajanja Usluge, Davatelj može ali nije obvezan čuvati podatke Korisnika.

Podaci se sinkroniziraju isključivo kada je dostupan pristup Internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta Davatelj ne može omogućiti sinkronizaciju, odnosno pohranu podataka u oblaku.

Odgovorna osoba Korisnika koristi identifikacijske oznake (korisničko ime, zaporka) za autorizaciju pristupa Usluzi, a koje je dužna čuvati od neovlaštenog korištenja. Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovom identifikacijskom oznakom. Davatelj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom  Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika. U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu identifikacijske oznake, Korisnik je suglasan da ga Davatelj ima pravo trenutno uklinutu Uslugu Korisniku, te ga teretiti za sve troškove učinjene pod njegovom identifikacijskom oznakom.

Ukoliko u sklopu Usluge Korisnik automatski ili ručno kroz Uslugu šalje svojim klijentima obavijesti poput SMS ili drugih poruka, Korisnik je dužan osigurati da se takve poruke šalju samo onim njegovim klijentima koji su mu za to dali privolu sukladno važećim propisima te Davatelj za to ne snosi odgovornost.

5. Cijena i naplata Usluge

Cijena korištenja Usluge utvrđena je cjenikom Usluge važećim u vrijeme korištenja Usluge kako je objavljeno na Stranici Usluge (dalje: Cjenik). Davatelj je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga na Stranici Usluge.

Naknada za Uslugu zaračunava se na kraju mjeseca za taj mjesec. Minimalno razdoblje korištenja Usluge je jedan mjesec.

U slučaju kad  Korisnik kupi Licencu zajedno s paketom opreme (tzv. bundle), Korisnik unaprijed kupuje Licencu za određeno razdoblje korištenja. Nakon tog početnog razdoblja korištenja uključenog u cijenu zajedno s paketom opreme, Usluga se naplaćuje samo za one mjesece u kojima je bilo njezinog aktivnog korištenja, pod čime se podrazumijeva bilo kakvo upisivanje novih podataka (poput izade računa, ponuda, zaključaka, ulaza robe na skladište, inventure, upisa klijenata i slično). Na taj način Korisnici čije je poslovanje sezonsko ili povremeno (sajmovi) plaćaju uslugu samo u onim mjesecima u kojima su je koristili. Najduže razdoblje nekorištenja usluge je 12 mjeseci. Ukoliko Korisnik ne koristi aktivno Uslugu 12 mjeseci, smatra se da je odustao od korištenja Usluge i Davatelj nije više dužan čuvati Korisnikove podatke.

Račun za Uslugu biti će  Korisniku isporučen od strane Davatelj putem emaila kojeg je Korisnik evidentirao u administracijskoj aplikaciji i putem poruke unutar Usluge. Korisnik je odgovoran da navedena email adresa bude ispravno upisana te da osigura primanje email poruka. Ukoliko bi račun za mjesečnu uslugu bio toliko nizak da po Davateljevoj procjeni ne bi bilo cjenovno efikasno izraditi takav račun za Korisnika, Davatelj može iznos tog računa pridodati računu Korisnika za sljedeći mjesec.

U slučaju djelomičnog ili potpunog neplaćanja Usluge Davatelj zadržava pravo uskratiti Korisniku dio ili cijelu funkcionalnost Usluge sve do podmirenja računa i to za sve Korisnikove Licence. Za  posljedice koje  Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Davatelj neće snositi nikakvu odgovornost. Davatelj je ovlašten jednostrano raskinuti Uslugu ako Korisnik kasni s plaćanjem duže od 15 dana, te ustupiti svoja potraživanja prema Korisniku trećoj osobi bez ograničenja.

U roku od 15 dana od kupovine, Korisnik može bez navođenja razloga vratiti kupljeni uređaj ili podatkovnu karticu u ispravnom i neoštećenom stanju te dobiti puni povrat novca, uz vlastito pokriće troška vraćanja uređaja ili kartice. U drugim slučajevima reklamacije Korisnik se treba obratiti na info@neosalon.hr kako bi se njegov slučaj proučio i postupilo u skladu s mogućnostima.

6. Kupovina uređaja

Davatelj može omogućiti Korisniku kupnju paketa uređaja za korištenje Usluge s Licencom za Uslugu, bilo direktno preko Stranice Usluge, bilo indirektno putem svojih partnera ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u takvom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije ni na koji način povezano s Uslugom.

7. Ograničenje od odgovornosti

Korisniku se pruža Usluga u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Usluge. Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i unaprjeđenje Usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju će Davatelj poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

Davatelj ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika te drugih razloga. Davatelj ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Davatelj ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika. Davatelj ne odgovara za probleme pristupa administracijskim stranicama Usluge uzrokovane greškom davatelja Internet usluga, računala Korisnika ili problemom uzrokovanim Korisnikovim priključkom na Internet.  Davatelj ne garantira neprekidan i potpun prijenos podataka između mobilne jedinice i baze podataka Usluge. Davatelj nije odgovoran za ispunjenje zakonskih obveza Korisnika. Ni u kojem slučaju odgovornost Davatelja ne može premašiti iznos posljednjih šest mjesečnih naknada za uslugu plaćenih od strane Korisnika.

8. Završne odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Usluge, stvarno je nadležan sud prema sjedištu Davatelja.

Davatelj zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Davatelj može bez znanja i privole Korisnika dio provođenja Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, pri čemu Davatelj u odnosu na Korisnika zadržava prava i obveze.

Aktivacijom Usluge Korisnik potvrđuje da je upoznat s uvjetima korištenja i da ih u cijelosti prihvaća. Eventualne promjene Uvjeta stupaju na snagu danom objave.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.5.2018. godine