Sve što trebate znati o poticajima

Svi obrtnici koji porez plaćaju paušalno, dužni su najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine zaključiti poslovnu godinu i predati Poreznoj upravi izvješće o dohotku i plaćenom porezu putem PO-SD obrasca. Konkretno, za 2017. godinu rok za predaju obrasca je 15. siječanj 2018.

Neosalon svojim korisnicima i ovdje priskače u pomoć i daje mogućnost automatskog generiranja svih potrebnih podataka čime se znatno olakšava neophodna birokracija, dok će ostali taj obrazac morati popunjavati ručno.

Na osnovi PO-SD obrasca, točnije temeljem visine dohotka u protekloj godini koji su na njemu prikazani, Porezna uprava će utvrditi ostvarujete li kao porezni obveznik veći ili manji dohodak od onog utvrđenog postojećim rješenjem pa će vam se, prema potrebi, izdati novo rješenje za  buduća razdoblja s razlikom za uplatu ili povrat poreza za proteklo porezno razdoblje.

Drugim riječima, na temelju prihoda iz 2017. utvrdit će se godišnja porezna osnovica za plaćanje paušalnog obrta u idućoj 2018. godini, a ona može biti manja ili veća, ovisno o tome da li su vam prihodi bili povećani ili smanjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2017. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja s obzirom na to da porezni obveznici koji plaćaju paušalno porez, ne moraju voditi poslovne knjige, osim spomenute knjige prometa (tzv. KPR obrazac).

Važno je istaknuti kako u poslovne primitke moraju biti uključeni svi primici ostvareni obavljanjem djelatnosti kao i primici na osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora za obavljanje samostalne djelatnosti – znači, ako ste dobili bilo kakvu pomoć ili potporu na lokalnoj ili državnoj razini za obavljanje svoje djelatnosti, morate ju uračunati u primitak. Od toga je izuzeta samo novčana pomoć od HZZ-a koja se dodjeljuje za samozapošljavanje.

Upute o tome kako automatski generirati PO-SD obrazac pomoću Neosalon blagajne, pogledajte na linku.